Cvičení podložka


Při cvičení využívám a propojuji poznatky z pilates, jógy a různých rehabilitačních programů. Lekce probíhají na podložce s využitím lehkých pomůcek nebo na Pilates strojích.  Cvičí se individuálně nebo v malých skupinách z důvodu zachování správné techniky a bezpečnosti cvičení. Před připojením se ke skupině je vhodné absolvovat individuální lekci.

Individuální cvičení často navštěvují lidé, kteří chtějí postupovat rychleji k požadovaným výsledkům, nebo jim jejich zdravotní stav neumožňuje cvičit ve skupině. Lekce je přizpůsobena jejich požadavkům a potřebám. Po úrazech přispívá k rychlejšímu návratu do běžného života a aktivnímu sportování bez bolesti.

Všechny cviky mají přípravné fáze a modifikace, proto jsou vhodné pro každého, nikoho nelimitují.