ROLFTERAPIE

strukturální integrace

„Pokud si dokážete představit pocit, že je vaše tělo ladné, lehké, vyvážené, bez bolesti, ztuhlosti a chronického napětí, vyrovnané samo se sebou a se zemským gravitačním polem, potom pochopíte cíle strukturální integrace.“ 

Ida P. Rolf, Ph.D.

zakladatelka Strukturální integrace

Ida P. Rolf Ph.D.

Ida Rolf je pravděpodobně „matkou“ všech západních fasciálních nebo myofasciálních terapií a její léčebná metoda Strukturální integrace je jednou z nejdůkladnějších a nejefektivnějších manipulačních technik zasahujících do struktury lidského těla.

Ida Rolf se narodila 19. května 1896 v New Yorku. Získala doktorát z biochemie na fakultě lékařství a chirurgie na univerzitě Columbia. Dvanáct let pracovala v Rockefelerově institutu na oddělení chemoterapie a organické chemie. Studovala také matematiku a nukleární fyziku v Curychu a homeopatické lékařství v Ženevě. Na základě nespokojenosti s dostupnými léčebnými metodami začala ve třicátých letech 20. století objevovat osteopatii, chiropraktickou léčbu, tantrickou jógu, Alexandrovu techniku a práci Korzybského o „vědomi“.

Ve 40. letech rozvíjela práci s chronicky nemocnými, kteří nemohli nalézt pomoc nikde jinde, a zaznamenala mnoho úspěchů. V 50. a 60. letech se její pověst rozšířila, až byla na návrh Fritze Pearlse, zakladatele Gestalt terapie, pozvána do institutu Esalen v Kalifornii. Tam začala školit terapeuty a instruktory ve Strukturální integraci.

V 70. letech založila Ida Rolf vlastní školu ve městě Boulder v Coloradu. Zemřela v roce 1979. Existuje několik škol, které pokračují ve výzkumu Idy Rolf k prohloubení porozumění vztahu gravitace a struktury lidského těla.

Co je Strukturální integrace?

Strukturální integrace je vědecky ověřený systém změny struktury těla (stavby a tvaru) a výchovy jeho používání. Je to výsledek padesátiletého studia a praxe zakladatelky Dr. Idy P. Rolf a po její smrti v roce 1979 ještě velkého množství lidí, kteří pokračovali a pokračují v její práci. Mezi veřejností je tento systém tělesné manipulace znám pod názvem Rolfterapie nebo Rolfing.

Základem Strukturální integrace je zkoumání vztahu lidského těla a energie pole, ve kterém se člověk pohybuje – gravitačního pole. Gravitační pole země je nesporně nejsilnějším fyzikálním vlivem v životě každého člověka. Také platí, že přiměřený pořádek je energeticky úspornější než nepořádek. Tělo, které je chybně postavené vůči gravitaci, se přizpůsobí – musí se přizpůsobit – síle gravitace působící směrem dolů. Přizpůsobuje se tím, že si vytváří dodatečné podpory – podpůrné tkáně – zbytněním a zkracováním (tj. změnou tvaru, struktury a funkce) měkkých tkání. Postupem času dojde k poškození hybnosti kloubů a svalového potenciálu, čímž dochází k ještě větší nevyváženosti – je to začarovaný kruh.

Smyslem Strukturální integrace je přivést tělo do přirozené rovnováhy s gravitačním polem. Strukturální integrace dosahuje tohoto stavu pomocí 10-ti lekcí systematické manuální terapie, během kterých dochází k uvolňování a reformování celé fasciální sítě. Jedno sezení trvá cca 60 minut.

Tento proces uvolňuje části těla z celoživotního napětí a zatuhnutí a umožní jejich vyrovnání a soulad s gravitačním polem Země. Často změnou v uspořádání fyzického těla dojde i ke změně v myšlení a vnímání sebe a světa okolo sebe. Na rozdíl od masáží je účinek Rolfterapie dlouhodobý.

Rolfterapie je vhodná pro kohokoliv bez ohledu na svůj věk, až na několik výjimek (např. lidé trpící poruchami spojovacích vláken).

 

Obvyklé problémy, které se dají strukturální integrací řešit:

  • svalovo-kosterní problémy (např. bolest šíje/zad, syndrom TMJ, syndrom karpálního tunelu, skoliózy, „zmrzlé rameno“, tenisový loket atd.)
  • snížená hybnost
  • zranění (např. hyperextenze krku, srůsty po operacích, vyhřezlé plotýnky atd.)
  • zlepšení vzhledu a držení těla (jednostranná zátěž)
  • zlepšení fyzické výkonnosti (sportovci, tanečníci, herci, pěvci)
  • zlepšení kapacity dechu a hlasového rozsahu
  • podpora osobního růstu
  • některé psychické problémy
  • u dětí zlepšení celkového vývoje (řeči, chůze, KiSS/KiDD syndrom)

 

Cena  

1 sezení   -   1.500 Kč, děti do 12 let 1.000 Kč.

Při neomluvené terapii bude účtováno 50 % její plné ceny při další návštěvě.

 

Mrkněte na  videa...

Co jsou fascie?

Skrytý svět fascií

Tipy pro každodenní život

Odkazy